يکشنبه 23 مرداد 1401 _
چهاردهمین سوگواره شمیم یاس- روز دوم
چهاردهمین سوگواره شمیم یاس- روز دوم
چهاردهمین سوگواره شمیم یاس- روز اول
چهاردهمین سوگواره شمیم یاس- روز اول
پروانه های 2
پروانه های 2
نمایشگاه پروانه ها
نمایشگاه پروانه ها
بوستان قرآن تبریزیم5 مذهبی-ملی
بوستان قرآن تبریزیم5 مذهبی-ملی
بخش نخست بازبینی تبریزیم5 سلامت- مقاومت
بخش نخست بازبینی تبریزیم5 سلامت- مقاومت
اتمام بازبینی تبریزم5 سلامت- مقاومت 2
اتمام بازبینی تبریزم5 سلامت- مقاومت 2
اتمام بازبینی تبریزم5 سلامت- مقاومت
اتمام بازبینی تبریزم5 سلامت- مقاومت
خط سوم 115
خط سوم 115
تبریزم5 در الف
تبریزم5 در الف
نمایش رها و به نام نامی سر تبریزیم5
نمایش رها و به نام نامی سر تبریزیم5
به نام نامی سر بخش مذهبی ملی تبریزیم5
به نام نامی سر بخش مذهبی ملی تبریزیم5
پرده خوانی بخش مذهبی ملی تبریزیم5
پرده خوانی بخش مذهبی ملی تبریزیم5
تبریزیم 5 بخش مذهبی ملی نمایش افترا
تبریزیم 5 بخش مذهبی ملی نمایش افترا
نمایشگاه کتابت نور در فرودگاه تبریز
نمایشگاه کتابت نور در فرودگاه تبریز
همایش خوشنویسی کتابت نور
همایش خوشنویسی کتابت نور
افتتاح تیغه کهنه
افتتاح تیغه کهنه
روز پایانی بخش مرور پنجمین جشنواره بین المللی تبری
روز پایانی بخش مرور پنجمین جشنواره بین المللی تبری
نخستین جشنواره موسیقی مقاومت
نخستین جشنواره موسیقی مقاومت
یکصد و چهاردهمین نشست خط سوم
یکصد و چهاردهمین نشست خط سوم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز دهم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز دهم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز هفتم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز هفتم
تبریزیم 5
تبریزیم 5
بخش مرور تبریزیم 5- روز چهارم
بخش مرور تبریزیم 5- روز چهارم
نخستین مسافران تبریز 2018
نخستین مسافران تبریز 2018
پیش رویداد 2018
پیش رویداد 2018
جنگ لبخند جشنواره زمستانی تبریز
جنگ لبخند جشنواره زمستانی تبریز
جشن چله- فرهنگسرای الغدیر
جشن چله- فرهنگسرای الغدیر
چله ای با هنرمندان
چله ای با هنرمندان
جشنواره بین المللی سینم حقیقت
جشنواره بین المللی سینم حقیقت
رونمایی از پوستر فراخوان تبریزیم
رونمایی از پوستر فراخوان تبریزیم
جشن هفته وحدت در پدافند هوایی شهید برادری
جشن هفته وحدت در پدافند هوایی شهید برادری
نشست مرور فراخوان جشنواره تبریزیم
نشست مرور فراخوان جشنواره تبریزیم
نشست خبری جشنواره فیلم حقیقت
نشست خبری جشنواره فیلم حقیقت
تقدیر از برترین های موسیقی جوان
تقدیر از برترین های موسیقی جوان
نشست خبری جشنواره
نشست خبری جشنواره
نمایش می خواستم اسب باشم
نمایش می خواستم اسب باشم
بزرگداشت شهید قاضی
بزرگداشت شهید قاضی
اجلاس نماز و فضای مجازی
اجلاس نماز و فضای مجازی
آیین نکوداشت روز خانواده
آیین نکوداشت روز خانواده