سه شنبه 24 فروردين 1400 _
رونمایی از آثار هنری یادواره شهدای تبریز
رونمایی از آثار هنری یادواره شهدای تبریز
همایش بررسی عرفان های نوظهور
همایش بررسی عرفان های نوظهور
حاشیه یادواره بزرگ شهدای تبریز
حاشیه یادواره بزرگ شهدای تبریز
یادوراه بزرگ شهدای تبریز
یادوراه بزرگ شهدای تبریز
مسابقات قران/ آیین اختتام
مسابقات قران/ آیین اختتام
مسابقات قران/ روز سوم
مسابقات قران/ روز سوم
مسابقات قران/ روز دوم
مسابقات قران/ روز دوم
مسابقات قران/ حاشیه روز افتتاح
مسابقات قران/ حاشیه روز افتتاح
مسابقات قران/ روز اول
مسابقات قران/ روز اول
افتتاح مسابقات قران
افتتاح مسابقات قران
ویژه برنامه حمایت از زلزله زدگان استان
ویژه برنامه حمایت از زلزله زدگان استان
ششمین ویژه برنامه نمای نزدیک
ششمین ویژه برنامه نمای نزدیک
آیین وداع با ماه خدا
آیین وداع با ماه خدا
نشست نقش مطبوعات در ادبیات داستانی ایران
نشست نقش مطبوعات در ادبیات داستانی ایران
همایش کتابت قرآنی
همایش کتابت قرآنی
جشنواره دوقلوها / فرهنگسرای تابستانه
جشنواره دوقلوها / فرهنگسرای تابستانه
افتتاحیه عاشیقلار دئیشمه سی
افتتاحیه عاشیقلار دئیشمه سی
فرهنگسرای الغدیر 14تیرماه
فرهنگسرای الغدیر 14تیرماه
کارگاه عروسک سازی جشنواره مبارک
کارگاه عروسک سازی جشنواره مبارک
آثار برگزیده مسابقه هفت سین ما
آثار برگزیده مسابقه هفت سین ما
فرهنگسرای تابستانه دوازدهم تیر ماه
فرهنگسرای تابستانه دوازدهم تیر ماه
داوری عاشیقلار دئیشمه سی
داوری عاشیقلار دئیشمه سی
فرهنگسرای تابستانه  10 تیرماه
فرهنگسرای تابستانه 10 تیرماه
نمایشگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر
نمایشگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر
فرهنگسرای الغدیر هشتم تیر ماه
فرهنگسرای الغدیر هشتم تیر ماه
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/فرهنگسرای الغدیر ششم
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/فرهنگسرای الغدیر ششم
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/ویژه برنامه کودکان
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/ویژه برنامه کودکان
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/فرهنگسرای تابستانه
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/فرهنگسرای تابستانه
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/ آیین افتتاح
پنجمین جشنواره تابستانی تبریز/ آیین افتتاح
نشست عصر  رسانه
نشست عصر رسانه
آثار مسابقه عکس زنان و جامعه شهری
آثار مسابقه عکس زنان و جامعه شهری
آیین اختتام نخستین جشنواره تبریزیم
آیین اختتام نخستین جشنواره تبریزیم
نمایش های خیابانی تبریزیم/ نیمکت
نمایش های خیابانی تبریزیم/ نیمکت
نمایش های خیابانی تبریزیم/ اخته سیچان
نمایش های خیابانی تبریزیم/ اخته سیچان
نمایش های خیابانی تبریزیم/ دستفروش
نمایش های خیابانی تبریزیم/ دستفروش
نمایش های خیابانی تبریزیم/ زیبیل
نمایش های خیابانی تبریزیم/ زیبیل
نمایش های خیابانی تبریزیم/ فرهادنامه
نمایش های خیابانی تبریزیم/ فرهادنامه
نمایش های خیابانی تبریزیم/ آمدن رستم به تبریز
نمایش های خیابانی تبریزیم/ آمدن رستم به تبریز
نمایش های خیابانی تبریزیم/ در پیاده رو
نمایش های خیابانی تبریزیم/ در پیاده رو
نمایش های خیابانی تبریزیم/ دادگاه رسمی است
نمایش های خیابانی تبریزیم/ دادگاه رسمی است