نخستین جشنواره موسیقی فجر مقامی/ روز دوم
نخستین جشنواره موسیقی فجر مقامی/ روز دوم
نخستین جشنواره موسیقی فجر مقامی
نخستین جشنواره موسیقی فجر مقامی
آیین اختتام نخستین جشنواره نقاشی مکتب تبریز
آیین اختتام نخستین جشنواره نقاشی مکتب تبریز
بزرگداشت پدر جذام ایران
بزرگداشت پدر جذام ایران
نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان
نمایشگاه آثار نقاشی هنرجویان
نمایشگاه آثار اساتید نقاشی
نمایشگاه آثار اساتید نقاشی
عصر رسانه فوتبال
عصر رسانه فوتبال
نشست خبری دبیران جشنواره های سازمان
نشست خبری دبیران جشنواره های سازمان
تششیع پیکر شهدای گمنام
تششیع پیکر شهدای گمنام
نشست اصغر فردی با مدیران سازمان فرهنگی هنری
نشست اصغر فردی با مدیران سازمان فرهنگی هنری
نمایشگاه تمام رخ
نمایشگاه تمام رخ
مراسم عشق کروانی
مراسم عشق کروانی
شبیه خوانی اربعین حسینی (ع)
شبیه خوانی اربعین حسینی (ع)
دومین کارگاه خوشنویسی اربعین عشق
دومین کارگاه خوشنویسی اربعین عشق
آیین تجلیل از شهدای ارامنه
آیین تجلیل از شهدای ارامنه
هشتمین ویژه برنامه نمای نزدیک
هشتمین ویژه برنامه نمای نزدیک
نشست  تخصصی سینما/نمای نزدیک 8
نشست تخصصی سینما/نمای نزدیک 8
شبیه خوانی شهادت حضرت عباس
شبیه خوانی شهادت حضرت عباس
فرهنگسرای عاشورایی
فرهنگسرای عاشورایی
فرهنگسرای عاشورایی/ ایستگاه نقاشی کودکان
فرهنگسرای عاشورایی/ ایستگاه نقاشی کودکان
فرهنگسرای عاشورایی/ نمایشگاه عکس عاشورایی
فرهنگسرای عاشورایی/ نمایشگاه عکس عاشورایی
فرهنگسرای عاشورایی/ رجزخوانی
فرهنگسرای عاشورایی/ رجزخوانی
فرهنگسرای عاشورایی/ پرده خوانی
فرهنگسرای عاشورایی/ پرده خوانی
محرم
محرم
آیین اختتام جایزه ادبی دفاع مقدس
آیین اختتام جایزه ادبی دفاع مقدس
غرفه نخستین بلدیه ایران در نمایشگاه تهران
غرفه نخستین بلدیه ایران در نمایشگاه تهران
جلسه نقد و بررسی بوسیدن روی ماه
جلسه نقد و بررسی بوسیدن روی ماه
نشست تخصصی سینمایی نمای نزدیک 7
نشست تخصصی سینمایی نمای نزدیک 7
آیین اختتام سومین جشنواره کارتون شهروندی
آیین اختتام سومین جشنواره کارتون شهروندی
آثار برتر سومین جشنواره کارتون شهر و شهروند
آثار برتر سومین جشنواره کارتون شهر و شهروند
نشست فصل گرافیک سرو
نشست فصل گرافیک سرو
نمایشگاه فصل گرافیک سرو
نمایشگاه فصل گرافیک سرو
نشست عصر رسانه
نشست عصر رسانه
رونمایی از آثار هنری یادواره شهدای تبریز
رونمایی از آثار هنری یادواره شهدای تبریز
همایش بررسی عرفان های نوظهور
همایش بررسی عرفان های نوظهور
حاشیه یادواره بزرگ شهدای تبریز
حاشیه یادواره بزرگ شهدای تبریز
یادوراه بزرگ شهدای تبریز
یادوراه بزرگ شهدای تبریز
مسابقات قران/ آیین اختتام
مسابقات قران/ آیین اختتام
مسابقات قران/ روز سوم
مسابقات قران/ روز سوم
مسابقات قران/ روز دوم
مسابقات قران/ روز دوم