سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 6 اسفند 1399     |     کد : 6959

کتاب پژوهشگر آذربایجانی برگزیده جایزه کتاب سال جمهوی اسلامی

کتاب «ریاض الملوک فی ریاضات السلوک» با تصحیح و تحقیق بهروز ایمانی، نویسنده اهری، برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.

برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند.

کتاب «ریاض الملوک فی ریاضات السلوک» با ترجمه سلوان المطاع فی عدوان الاتباع ابن ظفر صقلی مکی (۴۹۷-۵۶۵ ق)، به قلم نظام الدین شامی (۷۴۰-۸۱۰ ق) است که به سلطان اویس جلایری (حک:۷۵۷-۷۷۶ ق) اتحاف شده است.

شامی، در ترجمه این کتاب، دست ذوق را آزاد گذاشته و انشایی تازه از آن به سبک کلیله و دمنه، مرزبان نامه و سندبادنامه پرداخته است.

در قالب ابواب پنج گانه کتاب «ریاض الملوک فی ریاضات السلوک» که با نقل حکایات متعدد همراه است، به مسائل و مطالب سیاسی، اخلاقی و حکمی پرداخته شده است.


PDF چاپ چاپ