سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : دوشنبه 20 بهمن 1399     |     کد : 6881

نتایج هفته اول مسابقات فوتسال کارمندان شهرداری تبریز

بزرگداشت شهدای سلامت


🔻بازی اول

🔹شهرداری منطقه ۱۰  |  6
⚽️⚽️محمدرضا محمودی
⚽️⚽️اصغر بدری
⚽️ارسلان اصغری
⚽️اسماعیل مهدیزاده

🔹سازمان عون بن علی   |  1
⚽️علی کاووسی

***********************
🔻بازی دوم

🔹شهرداری منطقه ۶  |  4
⚽️یونس محمدزاده
⚽️محمدرضا عین الهی
⚽️اکبر علی پور
⚽️محمدعلی مهری

🔹شهرداری منطقه ۹  |  4
⚽️⚽️رحمان کمالی
⚽️سجاد سلامی
⚽️هادی عرب شاهی

**********************************
🔻بازی سوم

🔹شهرداری منطقه  ۲ |  5
⚽️⚽️جابر رشتبری
⚽️ارسلان رحیمی
⚽️فرهاد سراجیان
⚽️سعید علیپور

🔹معاونت فرهنگی و اجتماعی  |  1
⚽️عادل حاتمی

***************************************
🔻بازی چهارم
🔹شهرداری منطقه ۴  |  3
⚽️علی مرادی
⚽️علی یادگاری
⚽️علیرضا فرهنگی

🔹شرکت واحد  | 1
⚽️هادی قهرمانی
PDF چاپ چاپ