جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 23 دي 1399     |     کد : 6796

گزارش تصویری از چهامین سوگواره شعر فاطمی

عکسها: خداوردی فلاح پور

برای مشاهده گزش تصویری کلیک کنید...


آلبوم تصاویرگزارش تصویری از چهامین سوگواره شعر فاطمی

اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
اختتامیه سوگواره شعر فاطمی
PDF چاپ چاپ