جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 18 دي 1399     |     کد : 6783

زمینه های مطالعاتی قوی، راهکاری برای تغییر الگوهای رفتاری

عضو شورای اسلامی شهر تبریز، تغییر در الگوهای رفتاری و فعالیتهای اجتماعی نیازمند نگرش بلندمدت و پایه های مطالعاتی قوی دانست.

به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز دکتر سعید نیکوخصلت در مراسم رونمایی از طرح کتاب یار اظهار داشت: اصلی ترین عاملی که در راستای تغییر رفتارها و نگرش های اجتماعی امکان تاثیرگذاری فراگیر را دارد توجه به شیوه های فرهنگی است و تنها با با توجه به این شیوه می توان نتایج موثری را اخذ کرد.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم با این ذهنیت که کار فرهنگی نتیجه سریع می دهد امیدوار باشیم و باید با علم به اینکه تغییر رفتار امری زمان بر و دراز مدت است امیدوار به تغییر الگوهای رفتاری و نیز نهادینه کردن این رفتار ها داشته باشیم.

نیکو خصلت اظهار داشت: طرح کتاب یار بدون تردید گامی در همین راستاست و خواهیم توانست در آینده اثرات و برکات آن را شاهد باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: این طرح در راستای ایجاد زیرساخت برای تغییر رفتار شهروندان است و باید با یک استراتژی ده ساله به چشم انداز این طرح نگریست تا نتیجه مطلوب حاصل شود.


آلبوم تصاویرزمینه های مطالعاتی قوی، راهکاری برای تغییر الگوهای رفتاری

آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
آیین امضای امضای تفاهم نامه کتاب‌یار
PDF چاپ چاپ