جستجو
 
تاریخ : شنبه 1 آذر 1399     |     کد : 6614

سخنرانی داود هوشنگ روشنک در سیزدهمین نشست مجمع اقوام و اقلیت های سازمان ملل متحد

سخنرانی مدیر فرهنگسرای الغدیر در سیزدهمین نشست مجمع اقوام و اقلیت های سازمان ملل متحد در ژنو سوییس

به نام خدا / خانم ها و آقایان من داود هوشنگ روشنک هستم
قوميت به عنوان نمادی از هويت اجتماعي است كه چگونگي رابطه و مناسبات آن با سایر اقوام نقش مهم و موثري بر همبستگي و انسجام اجتماعي، وحدت و وفاق ملي و به تبع آن ثبات سياسي و توسعه اقتصادي دارد.

استفاده از شبكه هاي مجازي برای نمونه فیسبوک و اینستاگرام وهمه گیری و جامعیت دسترسی عامه به آنها توسط اقوام مختلف ايراني، فواصل زماني و مكاني را از ميان برداشته و اين امكان را فراهم نموده تا آنها بتوانند علاقمندي ها، افكار، فرهنگ، سنت ها و فعاليت هاي خودشان را با ديگر اقوام ايراني به اشتراك بگذارند و تعامل و گاه تقابل قابل توجهي بين آنها ايجاد شود.

احساس هويت قومي منافاتي با احساس هويت ملي ندارد ، به عبارت واضح تر احساس دلبستگي و سربلندي نسبت به نمادهاي قومي مثل زبان، مذهب و آداب و مناسك قومي، احساس دلبستگي و سربلندي نسبت به نمادهاي ملي مثل زبان فارسي، دين اسلام و مناسك ملي را نفي نمي كند بلكه دو احساس مذكور تقويت كننده يكديگر هستند.

اما گاه یک جریان مخرب در تضعیف، تخریب یا تمسخر هر یک از این نمادها که متاسفانه در فضای مجازی بویژه در شبک های اجتماعی باعث ایجاد ، تداوم و شدت نفرت در بین اقوام می شود. استفاده از واژه ها، نمادها ، عناوین و مضامین تحریک کننده قومیتی در این شبکه های اجتماعی مجازی موجب تحریک ، ایجاد نفرت و گاه خشونت و درگیری های قومی می شود.

جمهوری اسلامی ایران از نظرتنوع جمعيتي و اقوام یک جامعه متكثر است. حضور تاريخي اقوام فارس،ترک ، بلوچ ،كرد، لر، تركمن، عرب ، قشقایی و تاتی و ... دركنار هم و در زير پرچم و جغرافياي ايران بيانگر تنوع فرهنگي ،تاریخی است جمهوری اسلامی ايران جامعه ای چند قومي است و علیرغم سرگذشت ها و ويژگي هاي گوناگون این اقوام ، هويت ايراني آنها همواره بر پايه مشتركات قومي استوار بوده است .

این اشتراکات می تواند بر حسب حساسیت های قومی تقویت یا تضعیف شود. با توجه به اهميت تنوع قومي در جوامعي با اقوام و نژادهاي مختلف؛ تاثير آن بر وحدت و انسجام و يكپارچگي ملي امري آشكار و بديهي است

 


PDF چاپ چاپ