جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399     |     کد : 6597

هویت، محور تمرکز بر برنامه های فضاسازی محیطی در تبریز

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز از تمرکز بر موضوع هویت، به عنوان محور برنامه های فضاسازی محیطی در تبریز یاد کرد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، حجت الاسلام والمسلمین احمد حمیدی در نشست مشترک با اعضای انجمن مجسمه سازان تبریز خاطر نشان کرد: سازمان به عنوان نهادی که می کوشد از توان و ظرفیت اجرایی خود در این راستا بهره ببرد، در تلاش است تا المان ها و سازه های محیطی موجود در شهر را با توجه به عناصر هویتی دینی، انقلابی، ملی و محلی مورد توجه قرار دهد و زمینه برای نمود یافتن بیرونی آن را فراهم نماید.

وی با اشاره به اهمیت نمود هویت ملی، بومی، انقلابی و دینی در این حوزه، اضافه کرد: تلاش ما بر این پایه است با ایجاد این پل و تفاهم با هنرمندان شاخص این عرصه، زمینه برای بازتاب یافتن آن در آثاری ماندگار که بتواند دهه ها در حافظه ها شهر و مردم بماند و حفظ شود.

وی افزود: حفظ ماموریت و هویت ملی و بومی یکی از عمده ترین رسالت های ماست، تا بدین واسطه ضمن ارج نهادن به چهره ها و مفاخر حال حاضر، مواریث گذشتگان را هم حفظ کنیم و زمینه شناخت آنها را برای نسل حاضر و آن فراهم نماییم.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی اظهار داشت: همایش زنده نامان نیز با همین هدف برنامه ریزی شده و امیدواریم با بهبود شرایط کرونایی زمینه برای برگزاری آن فراهم شود زیرا بزرگان ما برای تاریخ امروز ما کوشیده اند و از داشته ها و سرمایه های ما محسوب می شوند؛ از این رو امیدواریم با تمرکز بر این موضوع، زمینه همکاری سازنده و اثرگذار با انجمن تخصصی مجسمه سازان تبریز فراهم شده و از توان و استعداد آنها در غنابخشی به فضاهای شهری بهره ببریم.

وی در خاتمه تاکید کرد: سازمان آماده است در تعاملی مشخص و ضابطه مند گامی در راستای مجسمه ها، پیکرها، و المان های شهری بردارد و در این راه به اهداف فرهنگی شهرداری تبریز نیز برسد و از ظرفیت های علمی و تخصصی این دو مجموعه بهره مند شویم.

در این دیدار استاد رضا رضازاده، مدرس مجسمه سازی و هنرمند برجسته هنرهای تجسمی، نیز با قدردانی از برگزاری جلسه هم اندیشی بین این دو مجموعه خاطر نشان کرد: تاسیس این انجمن از اقدامات موثری بودکه می تواند افقی درخشان برای تحقق این امر پیش چشم ما بگشاید.

رضازاد، توجه به بافت فرهنگی، تاریخی و انسانی را در ساخت المان های شهری مهم یاد کرد و افزود: توجه به این المان ها می تواند در انتقال پیام نهفته در آثار و ارتباط آثار با شهروندان موثر عمل کند و افزود: در صورت بهره مندی از ظرفیت های تخصصی هنرمندان، هر چه تعامل بین هنرمندان و نهادهای اداری و تصمیم گیر بیشتر باشد، می توان به کسب نتایج مطلوب در ساخت شهری ایده آل امیدوار بود.

این نشست با بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری تبریز در این خصوص و نیز تصمیم گیری در حوزه استفاده از تجارب ارزنده هنرمندان با تاکید بر هویت سازی بومی و ملی و انقلابی دنبال شد.


PDF چاپ چاپ