جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399     |     کد : 6513

اختتامیه مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز

عکس ها: خداوردی فلاح‌پور


آلبوم تصاویراختتامیه مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز

مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
مسابقات تنیس روی میز و فوتبال دستی کامندان شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ