جستجو
 
تاریخ : يکشنبه 27 مهر 1399     |     کد : 6500

اعلام روزشمار هفته تربیت بدنی از سوی وزارت ورزش و جوانان

هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده برگزار می شود.

✔️روز اول (شنبه ۲۶ مهر)
عنوان: ورزش، ایثار و معنویت، منش پهلوانی
رویکرد: فرهنگ ایثار، معنویت و ارزش‌های اخلاقی و کمک مؤمنانه

✔️روز دوم (یکشنبه ۲۷ مهر)
عنوان: ورزش، خانواده، مشارکت اجتماعی
رویکرد: خانواده پایدار، مسئولیت پذیری، سبک زندگی سالم و پرنشاط

✔️روز سوم (دوشنبه ۲۸)
عنوان: ورزش، آگاهی، سواد حرکتی
رویکرد: پویش آگاهی بخش، ارتقای دانش و بینش ورزشی، فعالیت بدنی اقشار

✔️روز چهارم (سه شنبه ۲۹ مهر)
عنوان: ورزش، بازی‌های سنتی، آیینی و بومی، محلی
رویکرد: احیا و تقویت بازی‌ها و ورزش‌های سنتی و آیینی (سه شنبه‌های بدون خودرو)

✔️روز پنجم (چهارشنبه ۳۰ مهر)
عنوان: ورزش، توانمندی جسمی و روحی، امید به آینده
رویکرد: تقویت ورزش در توان خواهان معلولین، بیماران خاص، سالمندان

✔️روز ششم (پنجشنبه اول آبان)
عنوان: ورزش، افتخار، غرور و همبستگی ملی
رویکرد: ورزش قهرمانی، باشگاه‌های ورزشی، استعدادیابی

✔️روز هفتم (جمعه دوم آبان)
عنوان: ورزش، شهر فعال، روستای فعال
رویکرد: توسعه ورزش در مناطق شهری و روستایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی


PDF چاپ چاپ