جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1399     |     کد : 6491

اشارات محمد ( ص )

یادداشتی از حسین مدرس‌زاده

حضرت ابوالقاسم محمد بن عبدالله بن هاشم ( ص ) آخرین رسول حضرت حق ( سبحانه و تعالی ) و بنابه نص صریح کلام معشوق حقیقی ، آیه ی ۴۰ سوره ی مبارکه ی احزاب ، " ختم رسولان الهی " است که مامور دریافت و تبیین فرامین الله متعال ، منطوق شریف آیه ی ۴۴ سوره ی مبارکه ی نحل ، بر نفوس آدمیان است . 
نبی مکرم اسلام ( ص ) از تاثیرگذارترین شخصیت تاریخ بشریت و بنابه عقیده ی وجدانی ما ، تاج آفرینش ، است و سیره ی نبوی همواره چون چراغ راهی فروزان ، راهنمای گردنه های خطیر و بزنگاه های ظلمانی در خلوت و جلوت دقایق زندگانی هر فردی بوده که خود را تحت لوای شریعت ایشان دانسته است .
حبیب الله ( ص ) ، " بشیر " و " نذیر  " امت و " شهید " و " مبشر " از جانب حضرت سبحانی است که وجود نازنین اش سراج سبیل گروندگان اوست :
بهر این خاتم شدست او که به جود
مثل او نه بود و نه خواهند بود
هست اشارات محمد المراد
کل گشاد اندر گشاد اندر گشاد
حضرت رسول ( ص ) جامع جمیع کمالات ، معدن اعظم لطایف و تجمیع همه ی اسرار انبیای پیشین است :
نام احمد نام جمله انبیاست 
چون که صد آمد نود هم پیش ماست
وجود مبارک حضرتش در هیات ظاهر آخرین ، اما در قاموس حقیقی درخت پربار نبوت با حیات طیبه اش ادامه یافته و اکمال این امر با " حقیقت محمدیه " بستگی تام و تمام دارد :
گر به صورت من ز آدم زاده ام
من به معنی جد جد افتاده ام
پیامبر ( ص ) ، حل و عقد آستان اسرار و عشق و سرسپردگی به درگاه جانفزایش اسباب ایمنی از لهیب جهنم و حصاری حصین در برابر سیئات و رذائل نفسانی است که خدایش بر سلطان شرع و خواجه ی کونین قرار داده است :
امید رحمت است آری ، خصوص آن را که در خاطر
ثنای سید مرسل ، نبی محترم گردد
محمد کز ثنای فصل او بر خاک هر خاطر
که بارد قطره ای ، در حال ، دریای نهم گردد
سعدی چه زیبا و روح افزا فرمود که :
چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمی گیرد از خیال محمد


PDF چاپ چاپ