جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1399     |     کد : 6489

وبینار نقد و بررسی تحلیلی امام رضا (ع) در تاریخ ادبیات عرب

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه تبریز برگزار میکند.


🔻همزمان با سالگرد شهادت حضرت امام رضا (ع)؛
📌 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه تبریز برگزار میکند:

📺 وبینار نقد و بررسی تحلیلی
امام رضا (ع) در تاریخ ادبیات عرب

ذكرى استشهاد الامام الرضا (ع)
الامام الرضا (ع) في تاريخ الأدب العربی

🎙 سخنران:  محمد طاهری خسروشاهی

📅 شنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۹
⏰ ساعت ۱۷ به وقت ایران

⏰📅Saturay / 170ctober / 2020 / 17:00

🖥 نرم افزار ویژه دوره:
Adobe Connect

💠 نشانی دسترسی:
http://vel.tabrizu.ac.ir/pltc

📌 راه ارتباط با مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه تبریز :

📫 Pitc@tabrizu.ac.ir
🆔 @Zabanehfarsi_tabriz

PDF چاپ چاپ