سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 17 تير 1399     |     کد : 5980

در محل خانه هنرمندان سازمان صورت گرفت؛

هم افزایی حوزه هنری استان و سازمان در بستر فعالیت های فرهنگی

در نشست مشترک مدیران حوزه هنری استان و خانه هنرمندان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، بر جنبه های همکاری جدید میان این دو مجموعه تاکید شد.به گزارش روابط عمومی سازمان، در این نشست مشترک، معاون حوزه هنری و رییس خانه هنرمندان سازمان، با اشاره به ظرفیتهای این دو نهاد فرهنگی و هنری خاطر نشان شد: این دو مجموعه با در اختیار داشتن فضاهای مختلف فرهنگی و نیز ظرفیت هنرمندان می تواند به غنابخشی فعالیت ها کمک کند.


 


PDF چاپ چاپ