لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 10 تير 1399     |     کد : 5949

گزارش تصویری از برگزاری نشست هماهنگی سومین همایش ملی زنده نامان تبریز

.


📷 عکسها: پیمان نیک‌رزم

 


آلبوم تصاویرگزارش تصویری از برگزاری نشست هماهنگی سومین همایش ملی زنده نامان تبریز

نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
نشست هماهنگی زنده نامان - نهایی
مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز