جستجو
 
تاریخ : يکشنبه 14 ارديبهشت 1399     |     کد : 5719

مواسات

قدردانی مقام معظم رهبری از اقدامات مردمی مواسات

پایگاه مقاومت شهید هنرمند شهید حیدرنیا سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز تقدیم می کند.


PDF چاپ چاپ