جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 4 ارديبهشت 1399     |     کد : 5674

دکتر محمد ابراهیم پور؛ به کمپین #در_خانه_بخوانیم پیوست

دکتر محمد ابراهیم پور؛ استاد زبان و ادبیات فارسی، با پیامی ویدیوئی به کمپین #در_خانه_بخوانیم و مسابقه بزرگ کتابخوانی #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_تبریز پیوست.

 


PDF چاپ چاپ