لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 5 فروردين 1399     |     کد : 5619

کرونا را شکست می دهیم

سجاد راثی، به کمپین در خانه بخوانیم پیوست

سجاد راثی؛ کارشناس هنرهای نمایشی با پیامی ویدیوئی به کمپین در خانه بخوانیم و مسابقه بزرگ کتابخوانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز پیوست.


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز