لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 12 فروردين 1399     |     کد : 5610

کرونا را شکست می دهیم

استاد کاظم‌خوانی به کمپین در خانه بخوانیم پیوست

استاد کاظم‌خوانی، استاد ادبیات فارسی و از اعضای برجسته انجمن ادبی اندیشه از همشهریان تبریزی برای پیوستن به کمپین در خانه بخوانیم دعوت بعمل آورد.


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز