چهارشنبه 14 خرداد 1399 _
 لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398     |     کد : 5380

آگهی مزایده واگذاری زمین های ورزشی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز

آگهی مزایده واگذاری اجاره 18 زمین چمن مصنوعی و 9 زمین ورزشی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز

آگهی مزایده واگذاری اجاره 18 زمین چمن مصنوعی و 9 زمین ورزشی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز

 آخرین زمان تحویل اسناد شرکت در مزایده:
 سه‌شنبه 11 تیرماه 98| ساعت 14:30

واجدین شرایط می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33248328 تماس گرفته و برای تحویل اسناد مزایده به نشانی بلوار استاد شهریار، دبیرخانه و امور قراردادهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، مراجعه نمایند.مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز