يکشنبه 23 مرداد 1401 _
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 26 فروردين 1394     |     کد : 5281

شهرهای خواهر خوانده تبریز

 شهرهاي تاريخي جهان بعضاً به واسطه زمينه هاي تاريخي فرهنگي مشترکي که دارند، سعي در حفظ و حراست از آنها داشته و در اين راستا نسبت به ايجاد يک رابطه غير متمرکز از طريق انعقاد قراردادي موسوم به خواهرخواندگي اقدام نموده و سعي مي کنند با اعزام گروههاي کارشناسي از تجربيات يکديگر استفاده نمايند.

در سال ۱۹۲۰ میلادی، برای نخستین بار پیوند خواهرخواندگی بین دو شهر در انگلیس و فرانسه منعقد شد و به تدریج در سراسر اروپا رواج پیدا کرد.
در اروپا این پیوند را ایجاد “شهرهای دوقلو” می نامند، اما در اروپا به آن خواهرخواندگی می‌گویند. علت این است که در بسیاری از زبان‌های دنیا واژه شهر، یک واژه مؤنث است. با این حال، سابقا در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن به این پیوند، برادر خواندگی می‌گفتند.
تفاهم خواهر خواندگی بین شهرهایی امضا می شود که نوعی وجه تشابه و همسانی از قبیل ویژگی های باستان شناختی، تاریخی، فرهنگی، نمادها مشترک و غیره با یکدیگر داشته باشند تا از ظرفیت های یکدیگر برای پیشبرد اهداف خاص علمی، فنی، گردشگری و نظایر آن استفاده کنند.
خواهر خواندگی بدون توجه به قراردادهای رسمی بین دولت ها به وسیله شهرداران که ارتباط نزدیک تری با شهروندان دارند، انجام می‌شود. این پیمان باعث توسعه پایدار شهرها، تبادل تجربیات، تعاملات فرهنگی و تلاش برای ارسال کمک های بشردوستانه در زمان بحران می شود.

معیارها و شرایط پیوند خواهرخواندگی
قدمت تاریخی، یکی از شاخصه هایی است که شهرها را برای ایجاد پیوند خواهرخواندگی با دیگر شهرهای کهن ترغیب می‌کند.
یکی از معیارهای لازم برای ایجاد پیوند خواهر خواندگی میان دو شهر وجود ثبوت قدمت تاریخی است؛ یعنی شهرهایی که در طول تاریخ در حوزه های فرهنگی نقش آفرین بوده‌اند، به انتخاب خواهر خوانده دست می‌زنند. در واقع، تناسبات فرهنگی و تاریخی تنها لازمه این پیوند است و تناسب اقتصادی و سیاسی در این زمینه مطرح نیست.
برخی ازشهرها دارای ویژگی های برجسته و کاریزماتیک هستند؛  یعنی به لحاظ تجاری، گردشگری، صنعتی و فرهنگی نسبت به بقیه شهرها ارجح هستند. برای اینکه دو شهر از تمام قابلیت های خود برای پیشرفت بهره بگیرند و در عین حال توسعه پایدار حالت رقابتی داشته باشد، مقامات شهری آنها اقدام به برقراری پیوند خواهر خواندگی می کنند.

افزایش تعاملات فرهنگی و ورزشی میان تبریز و شهرهای خواهر خوانده اش، نامگذاری خیابان ها به نام شهرها و مشاهیر یکدیگر، تبادل استاد و دانشجو، اختصاص برنامه های تلویزیونی برای معرفی شهرهای خواهر خوانده و برگزاری هفته های فرهنگی از جمله اهدافی بوده که در برقراری پیوند خواهخواندگی میان تبریز و سایر شهرها پیگیری شده و به تحقق رسیده است.

خواهر خواندگی قراردادی بین دو کشور مختلف بوده و معمولا این پیوند بین کشورهایی انجام می شود که زمینه های مشترکی با یکدیگر داشته باشند و این زمینه ها می تواند در زمینه های تاریخی، فرهنگی، آداب و رسوم و اقتصادی باشد.
این قراردادها برای توسعه دیپلماسی ایجاد می شود و اولین رابطه با نشست مسئولان ارشد بوده و توسعه گردشگری، مشارکت در بازسازی و تبادل مدیریت امور شهری و رفت و آمد شهروندان را با خود به همراه می آورد.
ایجاد پیوند خواهرخواندگی نشان از پتانسیل و ظرفیت های تبریز است که دیگر شهرهای جهان را برای این پیوند راغب کرده است به طوریکه در حال حاضر تبریز با ۹ شهر مختلف پیوند خواهرخواندگی داشته و در زمینه های مختلف بایکدیگر مشارکت می کنند.

از گردشگری سلامت تا هفته نکوداشت تبریز و فعالیت های فرهنگی
در راستای پیوند خواهرخواندگی تبریز زمینه مشارکت در زمینه های مختلف فرهنگی، گردشگری و گردشگری سلامت، ورزشی، اقتصادی را فراهم کرده است و در هر کدام از این حوزه ها کم و بیش دستاوردهایی هم داشته است.
برنامه هفته نکوداشت تبریز که با حضور شهرداران و سفیران خارجی شهرهای خواهرخوانده برگزار می شود از جمله طرحهایی است که در راستای آن از یک سو زمینه معرفی و شناساندن پتانسیل های تبریز فراهم می شود و از سوی دیگر در توسعه دیپلماسی تاثیر گذار خواهد بود.
روند احقاق مطالبات در برخی موارد به دلیل تغییر مدیریت ها در تبریز و یا شهرهای خواهرخوانده با تاخیر مواجه می شود اما در نگاه کلی پیگیری و دستیابی به اهداف دو جانبه وضعیت رو به رشدی دارد که قراردادهای بسته شده باید با جدیت پیگیری شود.PDF چاپ چاپ