جستجو
 
تاریخ : شنبه 29 آبان 1389     |     کد : 52

هدف از برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران معرفی جهان شهر تبریز است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز هدف از برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران را نمایاندن و معرفی جهان شهر تبریز برای ایران اسلامی دانست.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز هدف از برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران را نمایاندن و معرفی جهان شهر تبریز برای ایران اسلامی دانست.


به گزارش کمیته اطلاع رسانی هفته فرهنگی تبریز در تهران، دکتر حبیب شیری آذر گفت: البته در طول تاریخ تبریز مطرح بوده است و در این هفته نیز قرار است اقدامات راست قامتان این شهر را که در گذشته برای این شهر کهن خدمت ها نموده اند را به مردم بهتر بسشناسانیم و اینها همه اجرا می شود برای این اصل که جایگاه تاریخی تبریز را احیا نماییم و در کنار این موارد دستاوردهای جدیدی را که در سالهای اخیر به آنها دست یافته ایم را به گوش مردم ایران و جهان برسانیم.


وی خاطر نشان کرد: ما باید با این قبیل اقدامات خود را با گذشتگان مقایسه کنیم و خود را به چالش بکشانیم که گذشتگان چه خدماتی به تبریز کرده اند و ما چه خدمت هایی نموده ایم؛ اگر چه که اقدامات گذشتگان در حق تبریز بیش از اقدامات ما بوده است. در گذشته در تبریز بزرگان شریفی بودند که کارهای بزرگی برای این شهر کهن انجام داده اند و ما نیز باید چنین باشیم تا در تاریخ عملکرد روشنی از خود به یادگار بگذاریم. در تبریز اماکن تاریخی مثل ارک، مسجد کبود، مقبره الشعرا و جاهای بسیار دیدنی وجود دارد که نیازمند معرفی به ایرانیان و جهانیان است.


وی برگزاری این قبیل هفته ها را موجب تحکیم روابط و مناسبات فرهنگی و اجتماعی میان شهرها عنوان کرد.

 

 


PDF چاپ چاپ