لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397     |     کد : 4669

تبریزیم فرصتی برای جهانی شدن فرهنگ کهن شهر تبریز است

عضو شورای اسلامی شهر تبریز، پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم را فرصتی برای جهانی شدن فرهنگ کهن شهرمان تبریز دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، فریدون بابایی اقدم در آیین افتتاح بخش رقابتی پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم در جمع مردم و هنرمندان گفت: توجه به مقوله فرهنگ بخصوص در مباحث آموزش های شهروندی باید نسبت به پروژه های عمرانی در شهرداری ها از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.
وی‌با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی در تمام فصول سال توسط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز تاکید کرد: اعضا شورای شهر حمایت های همه جانبه خود را از برگزار کنندگان این برنامه ها اعلام می کنند.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش های شهروندی در قالب نمایش های خیابانی گفت: این آموزش ها میتواند براحتی از طریق نمایش های خیابانی به شهروندان منتقل شده و فاصله فرهنگی بین شهرنشین و شهرگرا را کاهش دهد.
بابایی اقدم نتیجه ی این آموزش را افزایش میزان آسایش شهروندان و کاهش موازی کاری نهادهای مربوطه و همچنین از دست نرفتن سرمایه های ملی دانست.
گفتنی است بخش رقابتی و بین الملل پنجمین جشنواره بین المللی نمایشهای خیابانی و فضای باز تبریزیم از عصر روز ۵ اردیبهشت ماه با حضور هنرمندانی از ایران و ۱۰ کشور جهان در محل کمپ جشنواره واقع در پارک فرهنگی تاریخی ائل گلی در حال برگزاری است.
برنامه دقیق اجرای نمایشهای این بخش از طریق کانال خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و سایت این سازمان به اطلاع عموم رسیده است.************
عکس ها: داود نجفی


آلبوم تصاویرتبریزیم فرصتی برای جهانی شدن فرهنگ کهن شهر تبریز است

روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز