لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397     |     کد : 4668

ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم، دستاورد مهم تبریزیم

در آیین آغاز به کار بخش رقابتی و بین المللی پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم، برقراری ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم به عنوان دستاوردی مهم و ارزشمند معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، دکتر شهرام دبیری در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش صورت گرفته برای نیل به مرحله نهایی این جشنواره گفت: حضور افراد توانمند و با استعداد در این شهر و استان در حوزه فرهنگ و هنر مایه مباهات است و جشنواره زمینه ای برای معرفی شایسته این افراد است.
دبیری در مراسم افتتاح بخش رقابتی پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم، برگزاری نمایش های خیابانی در بعد وسیع از جمله فعالیت های مثمرثمری دانست که هنرمندان می توانند در ارتباط مستقیم با شهروندان زمینه اثرگذاری در مسائل شهری و آموزش های شهروندی را داشته باشند.
وی افزود: در اجرای نمایش های خیابانی، مسائل تاریخی و فرهنگی با ارزشی قابلیت انتقال به مردم را داردکه از مهمترین آنان می توان به معرفی قهرمانان گمنام آذربایجان به مردم نام برد .
دبیری تصریح کرد: طی چهار دوره ی جشنواره تبریزیم موفقیات خوبی کسب بدست آمده که در حد ملی برگزار می شد و ما امیدواریم امسال که در سطح بین المللی است، موفق تر از قبل عمل کند.

گفتنی است بخش رقابتی و بین الملل پنجمین جشنواره بین المللی نمایشهای خیابانی و فضای باز تبریزیم از عصر روز ۵ اردیبهشت ماه با حضور هنرمندانی از ایران و ۱۰ کشور جهان در محل کمپ جشنواره واقع در پارک فرهنگی تاریخی ائل گلی در حال برگزاری است.************
عکس ها: داود نجفی


آلبوم تصاویر ارتباط مستقیم هنرمندان با مردم، دستاورد مهم تبریزیم

روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
روز اول/ پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم
مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز