لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1396     |     کد : 4593

نمایش های بخش "آیینی سنتی" پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم معرفی شدند

نمایش های بخش "آیینی سنتی" پنجمین جشنواره بین المللی نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، نمایش های راه یافته به دبیرخانه پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم در بخش "آیینی سنتی" روز گذشته مورد بازبینی قرار گرفت و در این میان پنج نمایش منتخب توسط این دبیرخانه معرفی شدند.
نمایش "کوسا گلین 2018" به کارگردانی ابوالفضل اجاق پور با نگاهی بر نمایش سنتی کوسا گلین آنرا به مراسم های ازدواج در عصر حاضر پیوند داده که برای اجرا در بخش "آیینی سنتی" انتخاب شد.
نمایش "ایشسیزلیخ" به کارگردانی یوسف اکبری به معضلات جامعه و اشتغال جوانان در شب عید می پردازد و منتخب این بخش از جشنواره برای اجرا است.
نمایش "اوزییغما" را نیز ملیحه واعظی کارگردانی کرده و نمایشی از برکت و افزایش روزی در فرهنگ قدیم مردمان تبریز را با آواز و موسیقی و نمایش تصویر می کند.
"بایرام گلمه سی" به کارگردانی شهرام حسینی، چهارمین نمایش راه یافته به بخش "آیینی سنتی" است که نمایش سنتی تکم چی را تصویر کرده و خبر از آمدن سال جدید داد. 
"پاپانوئل!!" به کارگردانی امین حاجی اکبری نیز حاجی فیروز و پاپانوئل را در مقابل هم قرار داده و در میان بحث و گفتگو در مورد حفظ فرهنگ بومی، گریزی هم به مسائل روز جامعه و مشکلات و معضلات جوانان می زند و به عنوان پنجمین نمایش منتخب در این بخش شناخته شد.
گفتنی است؛ برنامه اجرای این پنج نمایش منتخب بخش"آیینی سنتی" پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم در اخبار تکمیلی اعلام می شود.


گزارش تصویری: داود نجفی


آلبوم تصاویرنمایش های بخش "آیینی سنتی" پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم معرفی شدند

اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
اعلام نتایج بخش آیینی سنتی تبریزیم5
مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز