لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 19 اسفند 1396     |     کد : 4585

بخش سلامت در ایستگاه سیزدهم

نمایش های بخش سلامت پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم به ایستگاه سیزدهم از برنامه های خود رسیدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، نمایش های بخش سلامت در سیزدهمین روز از برنامه های خود به خانه های سلامت و مرکز خیریه رحمت رفتند و در این روز کودکان بی سرپرست مرکز خیریه مخاطبان ویژه نمایش های خیابانی و فضای باز تبریزیم بودند.
نمایش های شوره زار به کارگردانی حاجی اکبری، من نن بابام به کارگردانی ابراهیم زاده و بیزیم کلاس به کارگردانی اکبرزاده در میان شهروندان به اجرا در آمدند.
نمایش های بخش سلامت پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم با هدف توجه به محیط زیست، سلامت روحی و جسمی و اصلاح الگوهای صحیح مصرف غذا و ورزش شکل گرفته و با زبان نمایش سعی در انتقال مفاهیم مختلف در این راستا و فرهنگسازی صحیح دارند.
خانه های سلامت در این راستا یکی از اماکن پر مخاطب نمایش های پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم بوده که مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.
از سوی دیگر جشنواره تبریزیم نمایش هایی را برای کودکان و نوجوانان در این بخش اختصاص داده که با استتقبال و توجه خاص انها مواجه شده است که این مهم نشان از ضرورت فرهنگسازی و توجه به اموزش کودکان و انتقال مفاهیم با زبان غیر مستقیم همچون هنر نمایش دارد.


آلبوم تصاویربخش سلامت در ایستگاه سیزدهم

بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
بخش سلامت-مقاومت تبریزیم 5 بیزیم کلاس
مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز