لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : يکشنبه 13 اسفند 1396     |     کد : 4567

تصویری از خود درمانی"مرد چای فروش" در مرکز بهداشت

نمایش های بخش سلامت – مقاومت پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم تصویری از عادت غلط خود درمانی را در مرکز بهداشت به نمایش گذاشت و به نقد آن پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، بخش سلامت – مقاومت پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم در روز هشتم برنامه های خود با نمایش های "بیمار و مرد چای فروش" به کارگردانی پور عظیم، "من نن بابام" به کارگردانی ابراهیم زاده و "مایه حیات" به کارگردانی مهروند به خانه سلامت تیموری رفت.
نمایش های بخش سلامت با هدف نمایش عادات نادرست غذایی، ایجاد آلودگی محیط زیست و خود درمانی ها سعی در اصلاح آنها و فرهنگسازی دارند.
نمایش بیمار و مرد چای فروش موضوع خود درمانی را مورد توجه قرار داده و توصیه های پزشکی دوست و آشنا برای درمان بیمار را به زبان طنز نقد کرد.
نمایش مایه حیات نیز به موضوع سیزده به در و طبیعت گردی شهروندان پرداخت که با بی توجهی رودخانه و محیط زیست را آلوده کردند و عواقب این اتفاق را به تصویر کشید.
نمایش های این بخش از جشنواره با حضور در خانه های سلامت مورد استقبال بسیار خوب شهروندان قرار گرفته و انتظار برای درمان فرصتی برای تفکر را برای آنها فراهم آورده است.


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز