لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 2 اسفند 1396     |     کد : 4528

توانمندی گروه پژواک سکوت با اجرای آواز و آهنگ‌ها

مربی گروه سرود پژواک سکوت ناشنوایان گفت: این گروه دارای سابقه چندین ساله است و فعالیت خود را به شکل اجرای آواز و آهنگ‌های مجاز چه سنتی و چه محلی و پاپ به صورت فرم و سرود اجرا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، آرزو رحیمی با اشاره به اینکه اجرای این گروه سرود فقط ایما و اشاره نیست، ادامه داد: اجرا به صورت زبان ایما و اشاره در کنار فرم است که فرم دادن به اجرا زیبایی خاصی به وجود می‌آورد و کار را چشم‌نوازتر می‌کند که ما سعی کرده‌ایم این چنین باشد.
وی خاطرنشان کرد: این افراد هنرمند ناشنوا بسیار مستعد بوده و روحیه و استعداد هنری بالایی دارند و از بطوریکه از شهرستان ها نیز برای اجرای برنامه ها به گروه سرود محلق می شوند.
مربی گروه سرود پژاواک سکوت درباره تأثیر اجرای کار هنری بر روحیه ناشنوایان یادآور شد: ناشنوایان با دیدن توانایی خود با دیدی هدفمند به زندگی نگاه کرده و معلولیت جسمی خود را به دست فراموشی سپرده و احساس مفید بودن می‌کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه این افراد از لحاظ مالی تأمین و حمایت نمی‌شوند و حتی لازم است سفارشات اجرا از سوی ادارات، ارگان‌ها و بخش‌های خصوصی اعلام شود.
وی با بیان اینکه گروه پژواک سکوت توانایی اجرای سرود برای هر نوع مراسمی دارد، اضافه کرد: این گروه به کارهای تواشی و مذهبی نیز فرم خاص و مرتبطی می‌دهد.
این هنرمند با سابقه با اشاره به اینکه معلولیت محدودیت نیست، خاطرنشان کرداز سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز بخاطر در اختیار گذاشتن محل تمرین مناسب کمال تشکر و قدردانی را داریم.
رحیمی با بیان اینکه در کارکردن برای این قشر احساس آرامش می‌کنم، اظهار کرد: معتقدم زکات هنر باید پرداخته شود و از آنجایی که چند سالی است کار هنری انجام می‌دهم بنابراین از طریق آموزش زکات هنری خود را پرداخت کرده و احساس آرامش درونی می‌کنم.


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز