جستجو
 
تاریخ : يکشنبه 1 شهريور 1388     |     کد : 356

متن مزایده

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز این سازمان در نظر دارد بهره برداری از یک عدد تابلو بیلبورد شهری (سه وجهی چرخان) واقع در میدان استاد شهریار (هتل مرمر) را از طریق برگزاری مزایده کتبی به شرکتها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید.

 

آگهی مزایده عمومی

<مرحله اول <نوبت دوم

به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز این سازمان در نظر دارد بهره برداری از یک عدد تابلو بیلبورد شهری (سه وجهی چرخان) واقع در میدان استاد شهریار (هتل مرمر) را از طریق برگزاری مزایده کتبی به شرکتها و کانون های واجد شرایط واگذار نماید.

1- مدت قرارداد سه سال شمسی است.

2- آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 26/6/90 می باشد و تمام پیشنهادات در همان روز رأس ساعت 30/14 مفتوح خواهد شد.

3- علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهادات همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی، پارک مفاخر آذربایجان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز مراجعه و یا با شماره تلفن های 3370650- 3375200 تماس حاصل نمایند.

4- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- واریز سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 000/000/150ریال نزد بانک شهر شعبه اطباء به حساب جاری 100100015 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و یا ارایه ضمانت های بانکی معتبر به همان مبلغ الزامی می باشد.

6- هزینه مربوط به آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
حسین نجفی، مدیرعامل


PDF چاپ چاپ