سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : جمعه 24 تير 1390     |     کد : 312

فراهم كردن زمينه نشاط مردم قابل ستايش است

نويسنده شاخص عرصه كتاب كودك و نوجوان گفت: هر اقدامي كه موجب فراهم كردن زمينه اي براي نشاط و شادي مردم و كودكان در جامعه باشد، قابل ستايش است و بايد از آن حمايت كرد.

نويسنده شاخص عرصه كتاب كودك و نوجوان گفت: هر اقدامي كه موجب فراهم كردن زمينه اي براي نشاط و شادي مردم و كودكان در جامعه باشد، قابل ستايش است و بايد از آن حمايت كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز، استاد مصطفي رحمان‌دوست كه مهمان ويژه صد دانه ياقوت، ويژه برنامه كودك و نوجوان چهارمين جشنواره تابستاني تبريز بود، با اشاره به استقبال مردم از اين برنامه گفت: اين وي‍ژه برنامه نشان داد كه مردم همواره از برنامه هاي شاد و سالم استقبال مي كنند و دوست دارند كه اين برنامه ها استمرار داشته باشد و ساعاتي را با فرزندانشان به خوبي سپري كنند.

ويژه برنامه صد دانه ياقوت، روز 23 تير ماه به همت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز در خلال برنامه هاي چهارمين جشنواره تابستاني تبريز برگزار شد و با استقبال چشمگير شهروندان به خصوص كودكان و نوجوان روبرو شد.

اين نويسنده كتاب كودك، با تقدير از اقدام سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز خاطر نشان كرد: ويژه برنامه صد دانه ياقوت، برنامه بسيار خوب و اثرگذاري براي همه خانواده ها بود و توانست فرصتي را براي سپري كردن اوقات فراغت آنان فراهم آورد.

وي اضافه كرد: عموم كارشناسان مسائل تربيتي در اين مساله اتفاق نظر دارند كه براي ارتقاي ميزان شادي مردم، بايد نهادهاي فرهنگي برنامه هاي شاد را برنامه ريزي و اجرا كنند.

استاد رحمان دوست، با بيان اينكه ويژه برنامه صد دانه ياقوت، نمونه كاملي از اين دست برنامه ها به شمار مي‌رود، گفت: استقبال گسترده مردم از اين برنامه، نشان از نياز عمومي به اين نوع برنامه هاست و مديران فرهنگي شهر نيز بايد براي اين نياز برنامه ريزي نظام مندي داشته باشند.

سراينده شعر صد دانه ياقوت، عنوان كرد: واقعيت امر آن است كه تاكنون برنامه ريزي منسجمي براي شاد نگاه داشتن مردم صورت نگرفته و همين مساله باعث شده است كه مردم ما به شكلي غريزي، مردماني غمگين و محزون باشند.

وي جشنواره تابستاني تبريز را فرصتي مغتنم براي دستيابي به اين مهم توصيف كرد و افزود:اين جشنواه بي شك خواهد توانست در شاد نگاه داشتن مردم تلاش كند.

رحمان دوست، با تاكيد بر ضرورت استمرار بخشي چنين برنامه هايي، اضافه كرد: نبايدشاد نگاه داشتن مردم منوط به فصل و موعد خاصي از سال باشد، بلكه بايد كاري كردكه اين زمينه بيش از پيش افزايش يابد و اين روند در طي همه ماه هاي سال حفظ شود.

اين نويسنده كتاب كودك، با بيان اينكه حضور در تبريز خاطره ماندگاري براي وي خواهد بود افزود:ويژه برنامه صدددانه ياقوت براي من، يكي از برنامه‌هايي خواهد بود كه هرگز فراموش نخواهم كرد و بدون ترديد، خاطره آن را تا سالها با خود تداعي مي كنم.


PDF چاپ چاپ