جستجو
 
تاریخ : دوشنبه 13 تير 1390     |     کد : 297

جشنواره تابستاني تبريز از مردمي ترين برنامه هاي فرهنگي شهر تبريز است

رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي كلانشهر تبريز گفت: جشنواره تابستاني تبريز از مردمي ترين برنامه هاي فرهنگي شهر است كه با مشاركت و استقبال گسترده مردم برگزار مي شود.

دكتر اصغر عابد زاده افزود: اين جشنواره در زمره برنامه هايي است كه مردم از آن استقبال مي كنند و همواره از برنامه هاي مختلف آن بهره مند مي شوند.

وي با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه هاي اين جشنواره اظهار داشت: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز با نياز سنجي مطالبات فرهنگي مخاطبين اين جشنواره در برنامه سازي براي هركدام از شهروندان موفق عمل كرده است.

دكتر عابدزاده با تاكيد بر ضرورت نظر سنجي از مردم در كيفيت بخشي به برنامه هاي اين جشنواره خاطرنشان كرد:سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز مي تواند با كسب نظر مردم نسبت به افزايش ميزان تنوع برنامه ها اقدام نمايد.

عضو شوراي اسلامي كلانشهر تبريز با تقدير از سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز در برگزاري اين جشنواره گفت: اين سازمان با استمرار در برگزاري جشنواره تابستاني تبريز موفق به ايجاد فضايي متفاوت از ديگر روزهاي سال مي شود.

وي ابراز اميدواري كرد كه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز بتواند با استمرار در برگزاري برنامه هاي فرهنگي در حوزه هاي مختلف، به نقش خود فرهنگسازي كمك نمايد.


PDF چاپ چاپ