جستجو
 
تاریخ : دوشنبه 13 تير 1390     |     کد : 295

اولین های ایران، در فرهنگسراي تابستانه تبريز معرفی شدند

در نمايشگاه اولين هاي تبريز كه در فرهنگسراي تابستانه تبريز برپا شده است، اولين هاي ايران به مخاطبان معرفي و عرضه شده است.

اين نمايشگاه دربردارنده بيش از 40 مورد از فناوری ها، ابداعات ادبی و فنی، مكاتبات اداری و تشکل های اجتماعی است که برای اولین بار توسط تبريز، به ایران معرفی شده اند.

در این میان می توان به تاسیس اولین چاپخانه ایران در تبریز اشاره کرد که به سال 1227 در زمان ولایتعهدی عباس میرزا، انتشار نخستین کتاب با عنوان رساله جهادیه اثر قائم مقام فراهانی كه با حروف سربی به زیور طبع آراسته شد اشاره كرد.
همچنین در میانه اين سیاهه، اولین ترجمه کتاب از متون خارجی به شیوه مدرن نیز به زمان عباس میرزا والی وقت آذربایجان اشاره دارد که با ترجمه آثار ولتر نقشی مهم در نهضت ترجمه ادبی ایران بوجود آمد.

در نمایشگاه ها اولین های ایران، از دانشگاه ربع رشیدی به عنوان بزرگترین نهاد دانشگاهی که 800 سال قبل تاسیس شده است مورد اشاره قرار گرفته است.

در این نمایشگاه همچنین به سندی از تاریخ اشاره شده است که در آن از طالبوف به عنوان نخستین مولف کتاب برای کودکان و ایجاد سبکی نوین در تقریر انشای جدید مکاتبات است. طالبوف در این تحول آفرینی ادبی کوشید متن ساده و روان جایگزین متن سنگین ادبی شود.

همچنین در بحث تاسیس نخستین کتابخانه عمومی در ایران به نام محمدعلی خان تربیت اشاره شده است که به سال 1300 ایجاد شده است. در این کتابخانه وقف نامه دانشگاه ربع رشیدی، تا قبل از ارائه به کتابخانه ملی تبریز در این کتابخانه نگاهداری می شد.

در این سیاهه می توان نشانی از بانی نخستین کودکستان و مدرسه ویژه کودکان و خردسالان نام برد که توسط جبار باغچه بان در این شهر ایجاد شد. در این سیاهه همچنین نام موسس و بانی اولین مدرسه کودکان کر و لال با عنوان «باغچه اطفال» نیز قید شده است. این تاریخمرد خوشنام تبریزی همچنین، نخستین مولف کتاب ویژه کودکان کر و لال با عنوان «بابابرفی» را منتشر کرده است.

تبریز به دلیل واقع شدن در یک موقعیت ممتاز جغرافیایی، موجب مقامی یگانه در ورود فناوری ها، ابداعات، نهادهای مدنی و مظاهر تمدن از غرب و اروپا است و از این رو نزد مورخان و تاریخ پژوهان از جایگاهی ممتاز و بی بدیل برخوردار است.

در ادامه این فهرست، شرحی از چگونگی شکل گیری اولین سینما در این شهر که به تسری بخشی آن به سایر شهرهای کشور شده است نیز اشاره شده است. اولین سینما در ایران به سینما سولی (خورشید) اشاره شده است؛ این سینما توسط مدیران مدرسه فرانسوی ها در تبریز تاسیس شد.

ایجاد نخستین مدرسه نوین توسط میرزا حسن رشدیه، ایجاد نخستین شرکت واگذار خطوط تلفن، تاسیس نخستین بلدیه و شهرداری که از قاسم خان والی به عنوان نخستین شهردار تبریز یاد شده است از دیگر عناوین موجود در این نمایشگاه به شمار می رود.

همچنین تاسیس نخستین انجمن حقوق زنان، تاسیس نخستین روزنامه، خرید و واگذاری امتیاز برق به شهروندان و تاسیس نخستین برج آتش نشانی در ادامه این فهرست به چشم می خورد.

اين نمايشگاه همه روزه از ساعت 19 تا 24 در فرهنگسراي تابستانه تبريز پذياري عموم بازديدكنندگان مي باشد.


PDF چاپ چاپ