سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392     |     کد : 1545

ابوالقاسم فيوضات

ابوالقاسم فيوضات در سال 1267 هجري شمسي در تبريز متولد شد و در زادگاهش به تحصيل علوم ديني پرداخت . در سال1287هجري شمسي اولين مدرسه دولتي را در تبريز تاسيس كرد.سپس به استانبول مهاجرت كرد و روزنامه تجدد را منتشر كرد. وي در مبارزات شيخ محمد خياباني  به صورت فعال شركت داشت . نمايندگي تبريز در دوره چهارم مجلس شوراي ملي ، مدير معارف آذربايجان ، رياست فرهنگ آذربايجان و معاون وزارت فرهنگ از ديگر فعاليتها و خدمات ابوالقاسم فيوضات است.ايشان در سال 1349هجري شمسي چشم از جهان فرو بست.Abolghasem Fioozat
Abolghasem Fioozat was born in 1888 in Tabriz and studied religion. In 1908, he established the first state school in Tabriz. Then, he immigrated to Istanbul and published Tajaddod newspaper there. He attended actively in the movements of Khiabani, moreover, he was the representative of Tabriz in the fourth parliament, the minister of culture in Azerbaijan, head of culture department of Azerbaijan and etc. He passed away in 1970 in Tabriz.


PDF چاپ چاپ