سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392     |     کد : 1544

کربلایی حسین خان باغبان

کربلایی حسین خان باغبان در تبریز متولد شد. او از مبارزین جان بر کف مشروطیت بود. بسیار متواضع بود و به لقب ائل اوغلی معروف شده بود. این مجاهد بزرگ 19 مهر ماه 1287 ه.ش در محله ششگلان در حالی که علیه نیروهای استبداد می جنگید به شهادت رسید و نتوانست چهره تنها فرزندش را که 20 روز قبل از شهادت وی به دنیا آمده بود را ببیند.

Karbalaei Hossein Khan Baghban

He was born in Tabriz and was one of the devoted militants in Constitutional movement and was a very respectful man who was called El-Oghlu. This great militant was martyred on 11.Oct, 1908 in Sheshgelan district of Tabriz while fighting with dictatorial forces and couldn’t see the face of his only child who was born 20 days before his martyrdom.  


PDF چاپ چاپ