سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392     |     کد : 1542

پروین اعتصامی


رخشنده اعتصامی معروف به پروین- فرزند یوسف اعتصام الملک در 25 اسفند 1285 ه.ش در تبریز متولد شد. از کودکی سرودن شعر را آغاز کرد. وی در محافل علمی و ادبی پدر با شخصیتهای برجسته آشنا شد و به بلوغ فکری رسید. از پروین دیوان اشعاری با 5606 بیت قصیده- غزل و مثنوی با مضامین تعلیمی و اخلاقی به یادگار مانده است. پروین در 16 مرداد 1320 به دلیل بیماری به درود حیات گفت.
Parvin Etesami
Rakhshandeh Etesami, known as Parvin, daughter of Etesam-ol-Molk, was born in Tabriz on 16.Marhc, 1907. She started writing poems since she her childhood. She met the great and outstanding characters in literary and scientific meetings of his father and reached an intellectual maturity. Her book of poems includes 5606 couplets of odes and sonnets with educational and moral themes. She died of illness on 07.Aug, 1941.


PDF چاپ چاپ