لینک های مرتبط

 .
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 2 آبان 1388     |     کد : 149

يادداشت اختصاصي راد مك ‌ميلان

يادداشت اختصاصي راد مك ‌ميلان درباره "عكاسي مستند"، "شهر و عكاسي" و "فيروزه" ترجمه: محسن بايرام نژاد دومين جشنواره سراسري عكس فيروزه تبريز از تاريخ دهم آذر ماه با موضوع كلي عكاسي مستند و مناظر شهري برگزار مي‌شود. اين يادداشت را بنا به درخواست برگزاركنندگان اين رويداد نوشته‌ام.

يادداشت اختصاصي راد مك ‌ميلان  درباره "عكاسي مستند"، "شهر و عكاسي" و "فيروزه"

ترجمه: محسن بايرام نژاد

دومين جشنواره سراسري عكس فيروزه تبريز از تاريخ دهم آذر ماه با موضوع كلي عكاسي مستند و مناظر شهري برگزار مي‌شود. اين يادداشت را بنا به درخواست برگزاركنندگان اين رويداد نوشته‌ام.

لازم مي‌بينم كه بطور مختصر، درباره حيطه گسترده واژه‌هايي كه عكاسان شركت‌كننده با آن روبه‌رو خواهند شد –در مورد اين رويداد، "عكاسي مستند" و "مناظر شهري"- صحبت كنم. بدون درك صحیح و روشن در اينباره، ماحصل جريان نيز كم‌ارزش خواهد بود.

واژه "عكاسي مستند"، بطور معمول، براي توصيف فتوژورناليسم گيرا مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ و يا ثبت بصري و خلاقانه حالات مختلف جامعه، با هدف القاي اطلاعات حساس و قابل‌ ذكر به ديگران (بيننده‌ها).

واژه "مستند‌نگاري"، معاني بسياري دارد و به واقع، براي مقاصد بسيار گسترده‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. يكي از كارايي‌هاي آن نيز مي‌تواند در جهت نشان دادن تمايزات ميان عكاسي از اجتماع، با عكاسي آني، در معناي جامع، نيز بكار گرفته شود.

تمام تصاوير قابل استناد، با هدف كاوش و ارائه‌ي سوژه اصلي عكاسي مي‌شوند.

پل روثا، نظريه‌پرداز سينما، منتقد، نويسنده و كارگردان، جمله معروفي دارد: "مستندنگاري، جدا از معرفي صرف سوژه و يا سبكي خاص، ديدگاه و هدف هنرمند را معين مي‌كند. اين ژانر گسترده، از تمام مهارتهاي تكنيكي ممكن نيز مي‌تواند استفاده كند تا بيننده را تحت‌تاثير قرار دهد."

نظريه روثا، نگاهي‌ست بنيادي به ماهيت اين ژانر و در نوع خود، مي تواند به عنوان "تعريف" مستندنگاري ارائه شود. در واقع، ديدگاه عكاس و هدف اوست كه مستندنگاري او را تعيين مي‌كند، نه برخورد صرف با سوژه‌ها و يا ماهيت سوژه...

عكاسان مستندگرا در جستجوي ثبت و حفظ سوژه‌ها هستند؛ هدف آنها ترغيب بيننده‌هاست. انها مي‌توانند كه حتي در پي فريب دادن بيننده باشند. داي وون، فيلم‌ساز مستندگراي معروف، به اين موضوع اشاره مي‌كند كه: "مستندنگاري، جدا از مقاصد ديگر، مي‌تواند كه دروغ بگويد؛ اين قابليت مستندگرايي، بخاطر نوع ديده شدن تصاوير و از صداقت ظاهري آن سرچشمه مي‌گيرد كه ژانرهاي ديگر تصويري، داستاني و خيالي، فاقد اين صداقت ناب هستند." از اينروست كه اثار فاخر ژانر مستند، علاوه‌بر خود سوژه‌ها، درباره نگاه، ادراك و شخصيت عكاس نيز چيزهايي را بيان مي‌كنند.

شايد كه معرفي "شهرنگاري" ساده‌تر بنظر بيايد، ولي به معناي راحتي و يا ميانمايگي اين ژانر نيست. منظره و شهر، بايد كه با يكديگر تركيب و هم‌ارز شوند.

واژه "مناظر شهري"، معمولا با اهداف و معاني همساني بكار گرفته مي‌شود. بهترين تعريف براي شهرنگاري، معرفي و ارائه‌ي هنرمندانه نمود فيزيكي يك شهر و يا منطقه‌اي شهري است. اما با اينحال، واژه "منظره"، انتظاراتي را بطور ضمني بيان مي‌كند. همانطور كه "منظره‌نگاري" به حيطه گسترده‌اي از موضوعات، همچون ارائه‌ي جلوه‌هاي تصويري چشم‌انداز، اشاره دارد، "مناظر شهري" نيز به چيزي فراتر از ثبت ساده يك ساختمان، خيابان و يا يك محله اشاره مي‌كند. تعيين وسعت واژه "مناظر شهري"، به واقع سخت و پيچيده است، ولي هدف آن تاحدودي واضح و روشن بنظر مي‌آيد: ارائه‌ي عكاسانه جلوه‌هاي بصري شهر...

غالبا، وقتي از ما خواسته مي‌شود كه آثار را مورد ارزيابي قرار بدهيم، ناملموس نيست كه در عين حال، به معاني تصاوير و دروغهاي احتمالي پشت آن نيز فكر كرده و دراينباره صحبت كنيم.

بي‌شك شور و شوق عكاس و تعهد شخصي او به موضوع، نقشي كليدي داشته و نمايانگر آثار خوب اوست. مي‌شنويم كه برخي از عكاسان، با احترام و شوري خاص، درباره آثارشان صحبت مي‌كنند؛ درباره تحقق اهداف، روح تصاوير و يا واقعيت پنهان سوژه‌هايشان. اينگونه عكاسان با تعهدي مثال‌زدني، به ماحصل كار خود ايمان دارند و غالبا نيز بواسطه تلاش و آثار آنها، معاني عميقي هويدا مي‌شود.

اميدوارم كه شاخص تعهد، شور و شوق و ظرفيت بالا، در آثار اين جشنواره (فيروزه) نيز پديدار شود. بهترين آرزوها را براي اين رويداد عكاسي دارم. 

    * رادريك مك ميلان: رئيس جامعه عكاسي آزاد OPS
    * Openphotographicsociety.org
    * عكاس آزاد – مولف كتاب Photographing people

 


PDF چاپ چاپ