لینک های مرتبط

 .
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 30 شهريور 1387     |     کد : 1400

خردسال ترين عكاس جشنواره شش ساله است

برگزاري نخستين جشنواره بين المللي عكاسي فيروزه در تبريز ثابت كرد كه عكاسي سن و سال نمي شناسد و هنرمندان اين رشته از پير و جوان تا كودك مي توانند عكسبرداري كنند.

برگزاري نخستين جشنواره بين المللي عكاسي فيروزه در تبريز ثابت كرد كه عكاسي سن و سال نمي شناسد و هنرمندان اين رشته از پير و جوان تا كودك مي توانند عكسبرداري كنند.
هرچند اكثريت شركت كنندگان در جشنواره فيروزه جوان هستند ولي حضور يك عكاس خردسال و تلاش و تكاپوهاي او سوژه جالبي را تدارك ديده است.
آتیلا غيورنهند عكاس شش ساله تبريزي كه با ارسال نمونه هاي آثار خود در فراخوان توانست نظر دبيران جشنواره را براي شركت در جشنواره جلب كند، در روزهاي برگزاري جشنواره نيز همراه ساير عكاسان، به شكار سوژه ها مشغول است. هرچند هروقت خسته مي شود، شيطنت هاي او نيز شروع مي شود.
بد نیست بدانید مسن ترين عكاس حاضر در اين جشنواره نيز محمدرضا بهارناز از تهران54 ساله است.

 


PDF چاپ چاپ