جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 19 شهريور 1387     |     کد : 1399

جشنواره فيروزه حركتي در راه احياي گذشته تبريز

بهروز خاماچي عضو كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي تبريز در گفتگو با ستاد خبري نخستين جشنواره بين المللي عكاسي فيروزه گفت: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز پيشگام و پيشاهنگ فعاليت هاي بزرگ فرهنگي در تبريز است.

بهروز خاماچي عضو كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي تبريز در گفتگو با ستاد خبري نخستين جشنواره بين المللي عكاسي فيروزه گفت: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز پيشگام و پيشاهنگ فعاليت هاي بزرگ فرهنگي در تبريز است.
وي اضافه كرد: وظيفه شورا و شهرداري تنها آسفالت خيابان ها و ايجاد فضاي سبز نيست و اگر ما 50 درصد به عمران و رفاه مردم توجه مي كنيم، 50درصد نيز بايدبه موضوعات فرهنگي، هنري، اجتماعي و ورزش اهميت بدهيم كه اين امر بزرگترين مانع در برابر تحريكات و تهاجم فرهنگي بيگانگان است.
خاماچي با تشكر از فعاليت هاي دكتر شريف نژاد و مهندس سيدناظمي در انجام فعاليت هاي فرهنگي به نمايندگي از شورا و شهرداري گفت: اينها راه را براي فعاليت جوانان هموار كرده و شور و هيجان را در آنها ايجاد كرده اند و امیدواریم با حركت هايي همانند جشنواره تابستاني و جشنواره فيروزه اميدواريم تبريز را به جايگاه گذشته خود بازگردانيم.
اين عضو شورا از تبليغات و اطلاع رساني ضعيف اين جشنواره به عنوان نقطه ضعف اصلي آن نام برد و گفت: برنامه هاي فرهنگي نبايد فقط در مركز شهر انجام شود و حاشيه هاي شهر از آن محروم باشند. بلكه هدف گذاري ما بايد جذب خانواده هاي مناطق محروم به اين برنامه ها باشد تا آنها بتوانند با هنرمندان ارتباط برقرار كنند.


PDF چاپ چاپ