سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : جمعه 10 خرداد 1392     |     کد : 1237

سید جمال ترابی طباطبایی

در سال 1304 ه.ش در تبریز متولد شد. پس از دریافت رتبه یک دبیری از دانشسرای عالی تهران به استخدام وزارت فرهنگ درآمد.

در سال 1304 ه.ش در تبریز متولد شد. پس از دریافت رتبه یک دبیری از دانشسرای عالی تهران به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. در گروه تاریخ دانشگاه تبریز تدریس کرد و مقالات پژوهشی زیادی در زمینه سکه شناسی و کتیبه خوانی نوشت. وی مدتی رییس موزه آذربایجان بود. سپس ریاست اداره باستان شناسی و فرهنگ عامه آذربایجان را بر عهده گرفت. سکه شناس معروف جهان در سال 1388 در شهر تبریز در گذشت.


Seyyed Jamal Torabi Tabatabaei
He was born in Tabriz in 1925 and after obtaining the first rank of teaching at Tehran High College, he was employed at the Ministry of Culture and started teaching at History Department of University of Tabriz. He wrote many research papers on numismatics and epigraphy. He was the head of Azerbaijan Museum for some time. Then he became the head of Azerbaijan Folklore & Archeology Department. This great numismatist died in 2009PDF چاپ چاپ