لینک های مرتبط

 


.
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392     |     کد : 1184

شیخ محمد خیابانی

در سال 1259 ه.ش در شهرستان خامنه از حوالی تبریز متولد شد وی از فعالان سیاسی در دوره مشروطه بود.

در سال 1259 ه.ش در شهرستان خامنه از حوالی تبریز متولد شد وی از فعالان سیاسی در دوره مشروطه بود. پس از تحصیل فقه و اصول تا مرحله اجتهاد پیش رفت. سپس نجوم- حکمت- طبیعیات- تاریخ و ادبیات را فرا گرفت. وی از مخالفان استبداد بیگانگان بود و نماینده مردم تبریز در دوره دوم مجلس شورای ملی بود. در جریان محاصره تبریز در دفاع از شهر نقش مهمی ایفا کرد. شهریور 1299 ه.ش پایان زندگی این مبارز بزرگ بود.

Sheikh Mohammad Khiabani

He was born in Tabriz in 1880 in Khamaneh – Tabriz. He was one of the political activists in Constitution. He studied Islamic jurisprudence and principles of jurisprudence and progressed until Islamic Jurisprudence level. Then he studied astronomy, philosophy, natural sciences, history and literature. He was one of the opponents of dictatorship and he was also the representative of Tabriz at National Council Assembly. He played an important role when Tabriz was encircled. September, 1920 was the end of the life of this great militant.مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز