سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1392     |     کد : 1183

دکتر مبین

به سال 1306 ه.ش در تبریز متولد شد. پس از اخذ دکترای پزشکی به استخدام وزارت بهداری در آمد.

به سال 1306 ه.ش در تبریز متولد شد. پس از اخذ دکترای پزشکی به استخدام وزارت بهداری در آمد. با استفاده از بورس تحصیلی بهداشت جهانی برای طی دوره آموزش علمی و عملی جذام رهسپار کشورهای اروپایی اسپانیا و پرتقال و آفریقایی نیجریه و مالی گردید. پس از گذراندن این دوره آموزش عالی تخصصی به کشور بازگشت و بعنوان رئیس آسایشگاه بابا باغی مشغول خدمت به جذامیان شد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز می-باشد و بررسی و تحقیق در مورد جذام از جمله خدمات انسان دوستانه این پزشک حاذق است.Dr. Mohammad Hossein Mobayyen

He was born in 1927 in Tabriz and after getting his medical doctorate diploma he was employed at the Ministry of Health. Taking advantages of the scholarship of World Health Organization, he went to Spain and Portugal in Europe and Nigeria and Mali in South Africa to pass a theoretical and practical course on leprosy and returned to Iran after completing higher specialized course and became the head of Bababaghi Nursing Home. He is the academic board member of Tabriz University and performing researches and studies about leprosy are among the humanitarian services of this proficient physician.


PDF چاپ چاپ