سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1392     |     کد : 1178

باقرخان

در سال 1240 ه.ش در محله خیابان تبریز زاده شد. شغل وی بنایی بود و در جریان مشروطیت به مجاهدین پیوست و ریاست مبارزان محله تبریز را بر عهده گرفت.

در سال 1240 ه.ش در محله خیابان تبریز زاده شد. شغل وی بنایی بود و در جریان مشروطیت به مجاهدین پیوست و ریاست مبارزان محله تبریز را بر عهده گرفت. در اثر همکاری او با ستارخان کار مشروطه طلبان پیشرفت کرده و تبریز از محاصره قشون دولتی در آمد. مجلس شورای ملی باقرخان را به لقب سالار ملی ملقب کرد و از وی تقدیر نمود. پس از استقرار مشروطیت ، تبریز به دست قشون روس افتاد و سالار ملی به همراه ستارخان سردار ملی به تهران رفتند و استقبال کم نظیری از طرف دولت مشروطه از این دو مبارز به عمل آمد. باقرخان در تهران می زیست تا قضیه مهاجرت پیش آمد. در آبان ماه 1295 ه.ش باقرخان به همراه مهاجرین حرکت کرد و در نزدیکی قصر شیرین عده ای شبانه به آنها حمله کرده و او را به قتل رساندند.

 Bagher Khan – National Leader
He was born in 1861 in Khiaban district of Tabriz. He was a mason and joined the militants in Constitution and became the leader of the militants in Khiaban district. His cooperation with Sattar Khan improved the activities of Constitutional militants and Tabriz was liberated from encirclement of the troops of government. National Council Assembly gave him the title of National Leader and appreciated him. After establishment of constitution, Tabriz was occupied by Russian troops and National Leader and National Commander went to Tehran and the Constitutional Government warmly welcomed these two militants. Bagher Khan lived in Tehran until their immigration. In November, 1916 he moved together with immigrants and they was attached by a group near Ghasr-e-Shirin at night and he was killed.


PDF چاپ چاپ