سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392     |     کد : 1174

ستارخان

درخشان ترین ستاره انقلاب مشروطیت و بزرگترین قهرمان ملی ایران در مهرماه 1245 ه.ش در سرزمین سرسبز قره داغ در یک خانواده نیمه روستایی و نیمه شهری به دنیا آمد.

درخشان ترین ستاره انقلاب مشروطیت و بزرگترین قهرمان ملی ایران در مهرماه 1245 ه.ش در سرزمین سرسبز قره داغ در یک خانواده نیمه روستایی و نیمه شهری به دنیا آمد. با شروع نهضت مشروطه در راس مجاهدان آذربایجان قرار گرفت . چنان درایت و نبوغ نظامی از خود نشان داد که به یک چهره جهانی تبدیل شد و از سوی مردم آذربایجان به سردار ملی ملقب گردید. ستارخان در پیکارهای رهایی بخش مردم آذربایجان خدمات گرانقدری به انقلاب و آزادی نمود. سرنگون کردن پرچم های سفید در تبریز که به علامت تسلیم در برابر استبداد بر سر درها برافراشته بودند،از شاهکارهای انقلابی اوست. وی در سال 1289 ه.ش در باغ اتابک تهران در جنگی نا برابر زخمی شد و در سال 1293 ه.ش درگذشت. 
Sattar Khan – National Commander
He was the most brilliant star of Constitutional Revolution and the greatest national hero of Iran. He was born in October, 1866 in Gharedagh green region to a semi-rural and semi-urban family. After commencement of Constitution, he became a leader of militants and showed such ingenuity and wisdom that made him a global character and was called as National Commander by Azerbaijani people. Sattar Khan offered invaluable services to revolution and freedom during the battles of Azerbaijan for freedom. Lowering the white flags displayed on transoms showing surrender for dictatorship was among his revolutionary feats. He was injured in Atabak Garden in Tehran in an unequal battle in 1910 and died 1914.


PDF چاپ چاپ