سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : جمعه 10 خرداد 1392     |     کد : 1154

کلنل محمد تقی پسیان

در سال 1270 ه.ش در تبریز زاده شد. پس از تحصیلات مقدماتی به خدمت ژاندارمری درآمد و در آنجا به درجه سروانی رسید.

در سال 1270 ه.ش در تبریز زاده شد. پس از تحصیلات مقدماتی به خدمت ژاندارمری درآمد و در آنجا به درجه سروانی رسید. در سال 1291 ه.ش با سمت معلم و مترجم در مدرسه ژاندارمری یوسف آباد به کار خود ادامه داد. همزمان با آغاز جنگ او به سمت فرماندهی گردان همدان منصوب شد. در سال 1294 ه.ش در نبرد مصلی به روسها حمله کرد و ضمن شکست آنها همدان را از مناطق زیر نفوذ نیروهای روسیه خارج ساخت. در آلمان تحصیلات نظامی را ادامه داد و در دولت مشیرالدوله به فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب گردید. وی در نهم مهر 1300 ه.ش پس از جنگی سخت در حوالی تپه داوودلی قوچان با توطئه نیروهای قوام السلطنه شهید شد.Colonel Mohammad Taghi Pesian

He was born in Tabriz in 189. After elementary studies he was employed at gendarmerie and received a degree as captain. In 1912, he started working as a teacher and translator at gendarmerie school of Yousefabad and he was appointed as the commander of Hamedan battalion during the war. In 1915, he attached the Russians in Mossala Battle and defeated them and liberated Hamedan from occupation of Russian forces. He continued his military studies in Germany and was appointed as the commander of Khorasan gendarmerie in Moshiroddoleh government. He was martyred in a vicious war near Davoodli hill of Ghouchan with the machination of Ghavam-ol-Saltaneh forces on 01.Oct, 1921.PDF چاپ چاپ