سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1392     |     کد : 1142

علامه محمد تقی جعفری

در مرداد ماه 1304 ه.ش در تبریز به دنیا آمد. همزمان با سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به سفارش پدر به مدرسه طالبیه تبریز رفت و تحصیلات علوم دینی را نزد استادان برجسته حوزه به پایان رساند.

در مرداد ماه  1304 ه.ش در تبریز به دنیا آمد. همزمان با سالهای پایانی جنگ جهانی دوم به سفارش پدر به مدرسه طالبیه تبریز رفت و تحصیلات علوم دینی را نزد استادان برجسته حوزه به پایان رساند. در سال 1319 ه.ش برای تحصیل به تهران و قم رفت و مطالعه و تحصیل متن رسائل و مکاسب را پی گرفت. ضمن تحصیل در مدرسه دارالشفای قم ملبس به لباس روحانیت گردید و دروس خارج را در آنجا آغاز کرد.  سپس راهی نجف شد و پس از یازده سال تحصیل در حوزه های دینی آن دیار به ایران مراجعت نمود. از آثار برجسته ایشان شرح و تفسیر برنهج البلاغه می باشد که در 27 جلد چاپ و منتشر شده است. استاد پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه اسلام در 25 آبان 1377ه.ش دار فانی را وداع گفت.Allameh Mohammad Taghi Jaafari

He was born in Tabriz in 1925 and went to Talebieh School of Tabriz advised by his father during the last years of World War II and completed his studies in divinities with the prominent scholars of seminary. In 1940, he went to Tehran and Qom to continue his studies. He was also vested as a cleric at Dar-ol-Shafa school of Qom and started extraneous studies there. Then he went to Najaf and came back to Iran after 11 years of studying in seminaries of Najaf. Description & Interpretation of Nahj-ol-Balagheh is among his prominent works which is published in 27 volumes. He died on 16.Nov, 1998 after years of endeavors and diligence in the way of Islam.
PDF چاپ چاپ