سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392     |     کد : 1138

حاج محمد نخجوانی

حاج محمد فرزند حاج علی عباس نخجوانی از تجار بنام تبریز که در سال 1254 ه.ش در تبریز به دنیا آمد .

حاج محمد فرزند حاج علی عباس نخجوانی از تجار بنام تبریز که در سال 1254 ه.ش در تبریز به دنیا آمد . پس از اتمام تحصیل همانند پدر از تاجران بزرگ تبریز شد و در سفرهایش گنجینه های مکتوب ایران را نیز جمع آوری کرد. در سایه تلاش او محققین با استناد به کتاب های کتابخانه اش که یکی از پنج کتابخانه خصوصی تبریز و شامل نسخه های معتبری بود ، بسیاری از مشکلات تاریخی را روشن کرده اند . وی در 14 مرداد ماه 1341ه.ش درگذشت و در قبرستان طوبائیه تبریز با خاک همنشین شد . طی سند رسمی، 1163 جلد کتاب خطی و 2533 جلد کتاب چاپی این بزرگ مرد به کتابخانه ملی تبریز اهدا گردید.
 Haj Mohammad Nakhjivani
Haj Mohammad, son of Haj Abbas Nakhjivani, one of the famous merchants of Tabriz, was born in Tabriz in 1254 Hijri. After completion of his studies, he became a famous merchant like his father and collected valuable books of Iran in his trips. In the shade of his endeavors, the researchers have clarified many historical problems relying on books collected in his library, which was one of the five private libraries in Tabriz with valid versions. He died on 05.July, 1982 and was buried in Tubaieh cemetery of Tabriz. According to an official deed, he has donated 1163 codices and 2533 printed books to National Library of Tabriz.PDF چاپ چاپ