سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
تاریخ : جمعه 3 خرداد 1392     |     کد : 1137

آیت الله میرزا فتاح شهیدی

میرزا فتاح در سال 1302 ه. ق در روستای داش آتان از توابع تبریز (بستان آباد) دیده به جهان گشود . میرزا فتاح در سال 1302 ه. ق در روستای داش آتان از توابع تبریز (بستان آباد) دیده به جهان گشود . وی بعد از تحصیل دروس مقدماتی به تبریز مهاجرت نمود . نزد اساتید ممتاز حوزه علمیه تبریز سطوح متوسطه را طی کرد سپس برای تکمیل مراتب علمی و تحصیل سطوح عالی در سال 1323ه.ق به نجف اشرف مهاجرت کرد . او پس از 23 سال تحصیل مداوم در نجف به عنوان یکی از اساتید برجسته و بی بدیل حوزه علمیه نجف مطرح گردید . ایشان روز 15 ربیع الاول 1372 ه.ق به ملکوت اعلی پیوست و مردم تبریز طی تشییع جنازه ای با شکوه پیکر این عالم جلیل القدر را در قبرستان طوبائیه تبریز به خاک سپردند .
Ayatollah Mirza Fattah Shahidi
Mirza Fattah Shahidi was born in 1302 Hijri in Dashatan village in the vicinity of Tabriz(Bostan Abad). After completing his elementary studies, he immigrated to Tabriz and completed his secondary studies under supervision of prominent scholars of Tabriz Seminary. Then, in 1323 Hijri he immigrated to Najaf to complete his scientific and higher education levels. After 23 years of continuous studies in Najaf, he became one of the prominent and unique scholars of Najaf Seminary. He died on 15 Rabi-ol-Aval 1372 Hijri and was buried in Tubaieh cemetery of Tabriz through a glorious funeral.PDF چاپ چاپ