جستجو
 
 کرونا
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز فرهنگی شهرداری تبریز

 اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز فرهنگی شهرداری تبریز معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی از اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا در مراکز فرهنگی شهرداری تبریز خبر داد.
پنجشنبه 8 اسفند 1398