جستجو
 
 بیوگرافی هنرمندان
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد کمال شبخیز / قاب طبیعت

 استاد کمال شبخیز / قاب طبیعت آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 23 خرداد 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد احمد قهرمانی / هفت دهه عشق به نمایش

 استاد احمد قهرمانی / هفت دهه عشق به نمایش آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 9 خرداد 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد مهدی لزیری / نمایشی برای فردا

 استاد مهدی لزیری / نمایشی برای فردا آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
سه شنبه 7 خرداد 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز؛

استاد محمدعلی موحد / خورشید تابان کلمات

استاد محمدعلی موحد / خورشید تابان کلمات آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 2 خرداد 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان

استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات

 استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
دوشنبه 23 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر:

عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار

 عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر:

عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز

 عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه 8 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی

 استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط

 استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه 25 فروردين 1398