سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
 بیوگرافی هنرمندان
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

ستارگان آسمان هنر:

استاد محمدعلی جدیدالاسلام / خاطرات ماندگار شهر

 استاد محمدعلی جدیدالاسلام / خاطرات ماندگار شهر آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
شنبه 17 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

عاشیق چنگیز مهدی پور / ضرباهنگ کوهستان

عاشیق چنگیز مهدی پور / ضرباهنگ کوهستان آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
سه شنبه 6 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد عبدالمجید نجفی / واژه هایی به رنگ زندگی

استاد عبدالمجید نجفی / واژه هایی به رنگ زندگی آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه 4 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد بهزاد پروین قدس / تصویرگر آتش

استاد بهزاد پروین قدس / تصویرگر آتش آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
شنبه 3 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد علی دایم امید / کلمه های آسمانی

 استاد علی دایم امید / کلمه های آسمانی آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 1 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد میرحسین زنوزی / نوشته های آرامش

 استاد میرحسین زنوزی / نوشته های آرامش آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است. ستارگانی که شاید در تبریز متولد نشده باشند، اما پایه های دانش و ریشه های خردمندی شان در این دیار شکل گرفته و عمری را به خدمت علم و دانایی گذرانده اند.
پنجشنبه 23 اسفند 1397

ستارگان آسمان هنر:

استاد فرهاد فخرالدینی / آوای ماندگار مهربانی

استاد فرهاد فخرالدینی / آوای ماندگار مهربانی آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
سه شنبه 21 اسفند 1397

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد فخرالدين فخرالديني / چهره‌ی تاریخ

استاد فخرالدين فخرالديني / چهره‌ی تاریخ آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
سه شنبه 14 اسفند 1397

یادی از استاد؛

محمداسماعیل امیرخیزی، ادیبی در پایگاه مشروطه خواهان

محمداسماعیل امیرخیزی، ادیبی در پایگاه مشروطه خواهان محمداسماعیل امیرخیزی فرزند محمدتقی متخلص به «هنر» و «گرامی»، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و از رجال نهضت مشروطیت ایران، در سال 1294 ق در محلۀ امیرخیز تبریز متولد شد.
يکشنبه 28 بهمن 1397

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد مرتضی شریفی / نقاش انقلاب

استاد مرتضی شریفی / نقاش انقلاب آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه 21 بهمن 1397